Voor zorgleiders
die streven naar
baanbrekende verandering
en menselijke verbinding.

Daadkrachtige strategieën en concrete acties om het sociaal domein en de zorg te verenigen tot één integraal zorgsysteem.

We staan voor de collectieve uitdaging om zorg te vernieuwen, zodat de zorg weer vóór en dóór mensen wordt. De tijd is nu.

Zorg doordringt elk facet van onze maatschappij. Van de wandelgangen van grote ziekenhuizen tot de jeugdzorg en van een zorginstelling tot directiekamers. Maar zorg is ook simpelweg aan een ander vragen hoe het met ze gaat. Zorg is ook de ouder die voor zijn of haar kind zorgt, de grootouder die oppast en de vriendin die een vriend een schouder leent om op te huilen. Het is de lijm die onze samenleving bij elkaar houdt.
Elke interactie biedt de kans tot zorgzaamheid, met aandacht en empathie als kern. Het is hoog tijd dat we de basis van de zorg, waar menselijke verbinding centraal staat, weer naar de voorgrond brengen en met innovaties en doordachte strategieën versterken.

Samen veranderen we het systeem

Cases

Verandering van binnenuit

Binnen de zorgtransitie staan we samen voor de uitdaging om het zorglandschap te veranderen. Als spreker, trainer en adviseur zet ik mij in om jouw organisatie te vernieuwen en versterken door middel van creatieve (technologische) innovaties, het verbeteren van zorgprocessen en het ontwikkelen van inclusieve en effectieve strategieën. Samen creëren we een duurzame strategie waarin positieve gezondheid voorop staat en maken we de zorg toekomstbestendig.

Zo kun je met mij samenwerken

Trainingen die de zorg en het sociaal domein herdefiniëren en jouw medewerkers inspireren om met een nieuw perspectief naar zorg te kijken. Mijn trainingen zijn gericht op constructieve gespreksvoering, weerstand bij ontwikkeling, effectieve communicatie en positieve gezondheid. Ook geven ze een nieuwe visie op wat zorg werkelijk inhoudt en wat voor aanpassingen dat vraagt van de praktijk. Ik geef trainingen aan beleidsmakers, zorgmedewerkers en managers. 

Mijn talks over de zorgtransitie in Nederland richten zich op het herdefiniëren van de zorg en het verkennen van de huidige perceptie van gezondheid. Constructieve gespreksvoering staat centraal, waarbij ik mijn publiek uitnodig om kritisch te reflecteren op hoe we welzijn waarnemen. We bespreken niet alleen successen, maar ook de uitdagingen, waaronder weerstand bij zorgontwikkelingen. Samen onderzoeken we strategieën voor effectieve communicatie en de integratie van positieve gezondheid in ons zorgsysteem.

Als adviseur bied ik maatwerkoplossingen voor specifieke uitdagingen en begeleid ik interim trajecten in zorginstellingen en binnen gemeenten. Met grondige analyses, strategische planning en betrokkenheid op alle bedrijfslagen verbeter ik communicatie, integreer (technologische) innovaties en schakel soepel tussen medewerkers en directie. Zo heb ik als CEO bij Yumen Bionics ervoor gezorgd dat de eerste stappen zijn genomen om de vergoeding voor het exoskelet in de reguliere verzekering te implementeren en dat het exoskelet doorontwikkeld werd. Van strategie tot uitvoering: ik lever een roadmap voor zelfstandige implementatie. Samen creëren we de basis voor een vernieuwde en zelfstandige toekomst in de zorg.

In een sessie van twee uur pakken we de kern van jouw uitdagingen aan. Vooraf ontvang ik jouw probleemstelling. Tijdens jouw strategiesessie gaan we dieper in op de werkelijke uitdaging waar jouw organisatie voor staat en ontwikkelen we de basis voor een nieuwe of verbeterde strategie. Het resultaat van de strategiesessie is een oplossingsgerichte blauwdruk waar in grote lijnen jouw aanpak in staat. Van visie naar actie en resultaat.

“Als bruggenbouwer breng ik de juiste partijen samen, doorbreek ik bureaucratische obstakels en creëer ik doeltreffende oplossingen. Ik ontwerp in samenwerking met organisaties doelgerichte strategieën en ondersteun hen bij effectieve implementatie. Samen stimuleren we positieve gezondheid in de zorg en realiseren we blijvende verandering.

Deze pioniers gingen je voor:
Reviews

Samenwerken aan een toekomst waar zorg lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu risus eget nisi venenatis dapibus. Suspendisse potenti. Aliquam porttitor erat sed mi dignissim.

Zorgveranderaar

Meet Cynthia

Meet Cynthia

Wie ben ik? Moeder, pionier, bruggenbouwer maar bovenal: zorgveranderaar met hart voor de mens.

Als zorgvernieuwer doorbreek ik de muren van de bureaucratie en smeed ik sterke samenwerkingsverbanden, voor een duurzame toekomst waarin zorg voor jezelf en een ander voorop staat. In mijn jaren van ervaring is mij één ding opgevallen en dat is dat we verwijderd zijn geraakt van de essentie van de zorg: aandacht, zorgzaamheid en liefde voor de medemens. We zien tegenwoordig dat zorg meer en meer is gaan draaien om harde winst en efficiëntie, dan om écht oog te hebben voor de ander. Sinds wanneer draait de zorg om geldstromen en de bottom line? Op welk moment besloten we dat het belangrijker is om als instantie winstgevend te zijn, dan om daadwerkelijk zorg te dragen voor de medewerkers, de cliënten en voor elkaar?

Het is hoog tijd voor een revolutionaire herdefiniëring van wat zorg betekent, en het verweven van de zorg met het sociale domein is mijn middel om dit te bewerkstelligen.

Alleen samen leiden we een nieuw tijdperk in voor de zorg en pionieren we een duurzame transitie, waarin positieve gezondheid en menselijke verbinding centraal staan.