De sleutel tot blijvende verandering ligt in jouw handen.

Diensten

Bewustwording reikt verder dan structurele veranderingen. Het omvat ook het verbeteren van communicatiestromen tussen medewerkers, afdelingen en directies.

Trainer & Spreker in de zorg

Mijn trainingen en talks herdefiniëren de zorg en inspireren jouw medewerkers om met een nieuw perspectief naar zorg te kijken.

Cynthia-Meevis-Spreker-in-de-zorg

Het veranderen van de zienswijze op zorg begint van binnenuit, en het creëren van bewustzijn vormt een cruciale eerste stap. Het gaat niet alleen om het bewust worden van systemen en transities binnen de zorg zelf, maar ook om inzicht in hoe innovaties kunnen bijdragen aan het effectiever maken van de zorg. Door ruimte te geven aan innovatieve benaderingen ontstaat er meer gelegenheid voor waardevolle menselijke connecties.

Niet zichtbaar, laten staan.

Bewustwording reikt verder dan enkel structurele veranderingen. Het omvat ook het verbeteren van communicatiestromen tussen medewerkers, afdelingen en directies. Een effectieve samenwerking en open communicatie leggen de basis voor een zorgomgeving waarin de menselijke factor centraal staat. Het is mijn overtuiging dat deze bewustwording, samen met doelgerichte actie, een wezenlijk verschil kan maken in het vernieuwen en versterken van de zorg van binnenuit.

Niet zichtbaar, laten staan.

  • De perceptie van zorg in onze maatschappij
  • Constructieve gespreksvoering
  • Weerstand bij ontwikkeling
  • Effectieve communicatie & positieve gezondheid

Niet zichtbaar, laten staan.

Mijn trainingen zijn ontworpen voor organisaties die een vernieuwende benadering van zorg en welzijn willen. Ze zijn geschikt voor beleidsmakers, zorgmedewerkers, WMO-consulenten en managers.

Mijn talks zijn voor iedereen die de zorg wil herdefiniëren en een dieper begrip zoekt van de huidige maatschappelijke kijk op zorg.

Projecten

Doelgerichte stappen zetten op basis van een solide strategie. Samen verkennen we hoe we de nieuwe visie in praktijk kunnen brengen.

zorg-consultant-consultancy-cynthia-meevis

In de huidige zorgtransitie klinkt de roep naar menselijke verbinding en positieve verandering luider. De erkenning dat gezondheid verder reikt dan de afwezigheid van ziekte groeit. Maar hoe pakken we deze verandering praktisch en effectief aan? Hoe vertalen we de wens naar een gezondere zorg naar concrete acties binnen onze structuren?

Niet zichtbaar, laten staan.

Als adviseur bied ik maatwerkoplossingen voor specifieke uitdagingen en begeleid ik trajecten in zorgorganisaties en gemeenten. Samen onderzoeken we de juiste innovaties, verbeteren we processen en vernieuwen we systemen om de gewenste transformatie te realiseren. Met grondige analyses, strategische planning en betrokkenheid op alle bedrijfslagen verbeter ik communicatie, integreer innovaties en schakel soepel tussen medewerkers en directie. Van strategie tot uitvoering: ik lever een roadmap voor zelfstandige implementatie.

Niet zichtbaar, laten staan.

Mijn trajecten zijn geschikt voor elke zorgorganisatie en gemeente die streeft naar verbetering en een toekomstbestendige aanpak van zorgverlening en niet bang zijn voor innovaties die de norm uitdagen. Of het nu gaat om ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, zorginnovaties of gemeenten.

Strategiesessie

Samen gaan we dieper in op de werkelijke uitdaging. In een 2 uur durende sessie ontwikkelen we een nieuwe strategie.

Cynthia-Meevis-zorgconsultant-consultancy-zorg

Ben je werkzaam in de zorg en zoek je een maatwerkoplossing voor een specifieke hulpvraag, maar past een uitgebreid traject niet binnen jouw budget of vraag? Dan is mijn strategiesessie de ideale oplossing voor jou.

In een (online) sessie van 2 uur pakken we de kern van jouw uitdagingen aan. Vooraf ontvang ik jouw probleemstelling. In de sessie gaan we dieper in op de werkelijke uitdaging waar jouw zorginstelling voor staat en ontwikkelen we een strategie. Dit is een oplossingsgerichte blauwdruk waar in grote lijnen jouw aanpak in staat. Van visie naar actie en resultaat.

Cases