Goede zorg is een universeel recht

Het is niet beperkt tot de instellingen die zorg dragen of de mensen die zorgbehoevend zijn. Het is geen bureaucratisch gedoe of winstgedreven complexiteit; het is de kern van onze samenleving. Zorg is een integraal onderdeel van ons dagelijks leven en doordringt elk facet van onze maatschappij.

In mijn werk heb ik regelmatig ervaren hoe gemakkelijk dingen mis kunnen gaan en hoezeer oprechte zorg voor de medemens een essentieel onderdeel is van kwalitatieve zorg. Ik heb gezien wat er écht toe doet, namelijk de menselijke connectie, en de tekortkomingen van het systeem aan den lijve ondervonden.

Cynthia-Meevis-Zorgveranderaar
Zorg voor de patiënt en de professional

Mijn werk draait om het herstellen van de menselijke verbindingen binnen de zorg. Ik ben niet alleen getuige geweest van de uitdagingen waarmee patiënten worden geconfronteerd, maar heb ook gezien hoe het zorgpersoneel ten onder gaat aan de loodzware last van hun verantwoordelijkheden. De hoge werklast door tekort aan personeel, het werken met verouderde systemen en processen en ineffectieve communicatie binnen bedrijven en organisaties zorgen ervoor dat vrijwel alle zorgprofessionals in Nederland worden getroffen door stress- en burn-outklachten.

Herstel menselijke verbinding in de zorg.
Omgeving waarin zorg centraal staat

Uit onderzoek blijkt dat 97% van de artsen en 99% van verpleegkundigen op enig punt in hun carrière last heeft gehad van burn-outverschijnselen.

Dit laat blijken dat zowel de professional als de patiënt zijn overgeleverd aan een systeem dat hun gezondheid niet op de eerste plek zet. Een systeem waarin menselijkheid en aandacht niet voorop staan.

Het is mijn missie om een omgeving te creëren waar zorg voor iedereen centraal staat. Waar medewerkers zich ondersteund voelen en waar patiënten niet slechts een nummer zijn, maar mensen met unieke (zorg)behoeften, verhalen en behandelplannen.

Wie ben ik?

Zorgveranderaar met hart voor de mens

Moeder, pionier, bruggenbouwer maar bovenal: zorgveranderaar met hart voor de mens. In mijn jarenlange ervaring als zorgvernieuwer is mij één ding opgevallen en dat is dat we verwijderd zijn geraakt van de essentie van de zorg: aandacht, zorgzaamheid en liefde voor de medemens. Het is daarom mijn missie om de zorg te herdefiniëren en het zorg- en sociale domein samen te brengen. Dit doe ik wel als trainer en spreker, maar ook met doelgerichte strategieën op projectbasis. Mijn betrokkenheid strekt zich uit tot alle lagen van organisaties, waar ik een blijvende verandering nastreef in de zorgtransitie voor medewerkers, de mensen die zorg behoeven en directie.

De zorg en het sociale domein verenigen

Zorg doordringt onze maatschappij, en het is hoog tijd om dit te erkennen en actie te ondernemen, zodat zorg weer vóór en dóór de mensen wordt.

Als trainer en spreker deel ik niet alleen mijn inzichten, ervaringen en visie op de zorg, maar bied ik ook een nieuw perspectief over de zorgtransitie aan zorgbestuurders. Dit leidt niet alleen tot verandering in de wet- en regelgeving, maar ook in de mindset van degenen die de beslissingen nemen.

Als adviseur bij zorginstellingen en gemeenten breng ik de juiste partijen samen, doorbreek ik bureaucratische blokkades en creëer ik in samenwerking met de organisatie doelgerichte strategieën en oplossingen en bied ik organisaties de handvatten voor daadwerkelijke implementatie. Mijn samenwerkingsgerichte aanpak reikt verder dan dat: het is een uitnodiging om samen de harten en geesten van beleidsmakers te inspireren en blijvende verandering te realiseren.

“Mijn missie is helder: het verenigen van zorg en het sociale domein. Deze ambitie kunnen we alleen realiseren door gezamenlijke inspanningen en samenwerking. Samen vormen we de kracht achter een vernieuwde toekomst van zorg en gezondheid waarin menselijke verbinding centraal staat.

Opdrachtgevers

Concrete stappen op weg naar een nieuw zorgsysteem 

Als bestuurder of manager draag je de verantwoordelijkheid voor het maken van strategische beslissingen. Je staat aan het hoofd van een organisatie die zorg verleent aan degenen die het nodig hebben, maar je draagt ook zorg voor de medewerkers die de zorg verlenen.

Om de zorgtransitie te bewerkstelligen verlang je naar praktische oplossingen. Concrete tools en begeleiding om die visie daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Hiervoor ben je bereid buiten de conventionele benaderingen te denken om echte en blijvende verandering te realiseren. Ik bied je praktische handvatten waarmee je de zorgtransitie binnen jouw organisatie niet alleen kunt aanwakkeren, maar ook succesvol kunt implementeren. Word een koploper in de zorg van de toekomst; waar menselijke verbinding en doeltreffende oplossingen centraal staan. 

De sleutel tot blijvende verandering ligt in jouw handen.

Ervaring en functies

Beleidsadviseur, Trainer & Spreker voor de zorg en het sociaal domein
Jan. 2019 – Heden

Partner & Trainer
Feb. 2018 – Heden

 

Docent
Jan. 2022 – Heden

Districtleider | Innovatie, Marketing en Academie 
Okt. 2015 – Jul. 2020

Projectadviseur Organisatieontwikkeling
Jan. 2018 – Maart 2019

Trainer
Jan. 2014 – Maart 2018

Bestuurslid
Jul. 2017 – Okt. 2018

Diensten

Het veranderen van de zienswijze op zorg begint van binnenuit, en het creëren van bewustzijn vormt een cruciale eerste stap.

Bewustwording reikt verder dan structurele veranderingen. Het omvat ook het verbeteren van communicatiestromen tussen medewerkers, afdelingen en directies.

Het veranderen van de zienswijze op zorg begint van binnenuit, en het creëren van bewustzijn vormt een cruciale eerste stap. Het gaat niet alleen om het bewust worden van systemen en transities binnen de zorg zelf, maar ook om inzicht in hoe innovaties kunnen bijdragen aan het effectiever maken van de zorg. Door ruimte te geven aan innovatieve benaderingen ontstaat er meer gelegenheid voor waardevolle menselijke connecties.